Egészség – Szabadság – Boldogabb Élet

AYURA HERBAL Kft. Kompenzációs Terv

Ayura Herbal Marketing Terv

(Általános információk)

Bevezetés

Az Ayura Herbal Kft. Klubtagjai részére forgalmazza saját márkás termékeit.

Klubtagjaink főként ismerőseihez, barátaihoz, család tagjaihoz juttatják el termékeinket és új Klubtagokat is toborozhatnak.

Azok a Tagok, akik a fogyasztói hálózat felépítésében vesznek részt, jövedelembe részesülnek, ezáltal biztonságosabb anyagi jövőt tudhatnak maguknak.

Sem az Ayura Herbal Kft. alkalmazottai, sem a Klubtagok nem ígérhetnek senkinek konkrét jövedelmet. Ez minden Klubtag személyes rátermettségén, ügyességén és befektetett munkáján múlik.

Általános fogalmak

Klubtag: cégünk regisztrált Partnerei, akik a cég termékeit partneri áron vásárolhatják, új Klubtagokat toborozhatnak, ami által jutalékra jogosultak lehetnek.

Szponzor: Az a Klubtag, aki toboroz új Klubtagokat beregisztrálja őket, segíti és támogatja a saját csoportját, ezáltal növeli a létszámot és építi a saját rendszerét.

Aktivitás: vásárlással szerezhető meg. Első vásárlás aktivitás ideje 5 üzleti hét, második és azt követő aktivitások megvásárlás 4 üzleti hétig tart, amelynek minimum 21 Pé-ben kell történnie.

Pontérték:

-           Ayura Herbal termékeinek pontértéke és bruttó árai

 • 1 doboz Ayura Instant Black Coffee     2 pontérték   (10 tasak)        1.900 Ft
 • 1 doboz Ayura Instant Cappuccino      2 pontérték   (10 tasak)         1.900 Ft
 • 1 üveg Ayura Herbal Juice                 7 pontérték    (500 ml)           6.000 Ft
 • 1 üveg Ayura Herbal Joint Juice         7 pontérték   (500 ml)            6.000 Ft
 • 1 üveg Ayura Herbal Woman Juice   16 pontérték   (750 ml)          14.900 Ft
 • 1 üveg Ayura Herbal Man Juice        16 pontérték   (750 ml)          14.900 Ft

-           jutalék kifizetés pontértéke: 1 Pé = nettó 700 Ft

Üzleti hét: Egy üzleti hét kedd 00:00 órától a következő hét hétfő 24.00 óráig tart.

Üzleti szint emelés: a belépéstől számítva bármikor van lehetőség a megvásárolt üzleti csomag szintjének emelésére, a szint emeléshez a step teljes pontértékét kell kifizetni.

Weboldal: az az online felület, ahol cégünkről, termékeinkről és vásárlási lehetőségekről információt kaphat. Az alábbi címen érhető el: www.ayuraherbal.eu

Webiroda: az az online felület, ahová a regisztrált Klubtagok felhasználó névvel és saját jelszóval tudnak belépni. Ezen az oldalon lehet nyomon követni a személyes és csoport forgalmat illetve a saját jutalék alakulását.

Bináris fa: A Klubtagokat egy visszatérítési rendszerben elágazó struktúrában helyezik el. Ezt egy fa gyökeréhez lehet hasonlítani, mely fentről lefelé nő, s minden regisztráltnál a gyökerek kettéágaznak, lesz egy jobb és egy bal oldali ág. Attól függően, hogy a rendszer mit tart kívánatosnak, lehet csak a két szélére tenni az embereket, vagy a belső elágazásokra is lehet embereket elhelyezni

Direktfa: korlátlan szélességben és végtelen mélységbe egymás alá és mellé kapcsolódva vannak elhelyezve a Klubtagok.

A regisztrált klubtagok részére kifizethető bónuszok

A jutalék számítás pontértékben történik 1Pé = 700 Ft/Nettó

Első vásárlás bónusz:

Az Ayura Herbal Kft. az első vásárlásokból, a nettó pontérték 52%-át adja vissza a regisztrált, aktív Klubtagok részére.

Ajánlói bónusz: Az első vásárlásból az Ayura Herbal Kft. 52% jutalékot ad vissza 4 szinten a szponzoroknak. 49 % Ajánlói és 3% Toborzó bónusz. A saját kódszám alatt regisztrált, új klubtag első vásárlásának nettó pontérték forgalmából a közvetlen szponzornak 30%, a felette lévő szponzornak 10%, a felette lévő szponzornak 6% a felette lévő szponzornak 3%. Jutalékot kaphat, ha a jutalékra jogosult szponzor aktív az adott időszakban. Ha valamelyik jutalékra jogosult szponzor inaktív az adott időszakban, a jutalék feljebb csúszik a következő aktív szponzorhoz. Ajánlói jutalék kizárólag csak az új regisztrált tag első vásárlása után jár.

Toborzó bónusz: Az első vásárlás nettó pontérték forgalmának 3%-a azok között kerül kiosztásra, akik az adott héten személyes aktivitással rendelkeznek, minimálisan 2 olyan új tagot szponzorálnak, akik legalább 21 PÉ terméket vásároltak. Ha valaki nem 2 aktív új tagot, hanem 4 vagy 6 új tagot szponzorál az adott héten, annak a Toborzó bónusz elosztásakor, 4 aktív új tag szponzorálásakor kétszeres, 6 aktív új tag szponzorálásakor háromszoros toborzó bónusz jár.

Egy regisztrált Klubtag korlátlan számú új tagot toborozhat a saját kódszámán keresztül, így a kifizethető jutaléknak felső határa nincs. Heti kifizetésű jutalék, aktivitáshoz kötött.

A második és azt követő vásárlás jutaléka

A második és az azt követő vásárlások egyfelől a bináris struktúrában, másfelől a direktfa nyilvántartásban kerülnek rögzítésre illetve kifizetésre, az aktivitás mértékéig (21 Pé-ig)

Bináris bónusz: A bináris nyilvántartás alapján a második és az azt követő aktivitás megvásárlásából a bináris struktúrában korlátlan mélységből, a Bronze Step regisztrált tag 10%-os, a Silver Step 15% a Gold Step regisztrált tag 20%-os bináris bónuszt kap, a kisebbik láb nettó forgalma alapján, de a kifizetést megosztva a Bronze Step regisztrált tag mindkét lábból 5-5%-os, a Silver Step regisztrált tag mindkét lábból 7,5-7,5%-os a Gold Step regisztrált tag mindkét lábból 10-10 %-os. A kifizetéssel egy időben a teljes kisebbik láb forgalma törlésre és ugyanakkora pontértékkel a nagyobb láb forgalma csökkentésre kerül. Mivel a nagyobbik láb maradék forgalmából nem került jutalék kifizetésre, így a maradék forgalom halmozódik a következő kifizetési időszakra. Heti kifizetésű jutalék, aktivitáshoz kötött. Inaktív időszakban is halmozódik a nagyobbik láb pontérték forgalma.

Vezetői jutalékok: A direktfa nyilvántartás alapján 8 mélységben 24 %-ot oszt vissza a cég, minden második és azt követő aktivitás megvásárlásából 21 Pé-ig. Szintenként (mélység) 3-3%-ot ad vissza nettó pontérték alapján. Havi kifizetésű jutalék, aktivitáshoz kötött.

Nyugdíjalap: minden második és azt követő aktivitás megvásárlásából 21 Pé-ig 3% a nyugdíjalapba kerül elhelyezésre. Azok az Ayura Herbal klubtagok, akik legalább 3 havi folyamatos aktivitással rendelkeznek, jogosulttá válnak a nyugdíj programra. A nyugdíjalapot a direktfa nyilvántartás alapján, a csoportforgalomból számítjuk. 3 havonta 1 alkalommal van jutalék kifizetés és állandó aktivitáshoz kötött.

Aktivitáson felüli vásárlás bónusza

Amennyiben a partner a második vagy az azt követő vásárlásoknál a személyes aktivitáshoz szükségesnél több pontértékben vásárol terméket az adott aktív időszakban, akkor a 21 PÉ feletti forgalom nettó értékéből 24% visszatérítésben, a direktfa nyilvántartás alapján a közvetlen szponzora 18%, a felette lévő szponzor 4%, a felette lévő szponzor 3% a felette lévő szponzor 3% visszatérítésben részesül. A második és az azt követő vásárlások esetén az egy adott időszakban elért 21 PÉ feletti személyes vásárlások után az előzőeken kívül egyéb jutalék nem kerül kifizetésre.

Belépési lehetőségek

Member: az a Klubtag, aki 2-20 pontérték között vásárol. További Klubtagokat toborozhat és jutalékra jogosultságot szerezhet. Az aktivitás időszakban a következő jutalékokra jogosult ajánlói és toborzó bónusz.

Bronze Step: első vásárlása minimum 21 pontértékben kell történnie az Ayura Herbal Kft. termékei közül a csomag megvásárlásával a Klubtag üzleti pozícióba kerül, jogosult az üzleti lehetőséget másoknak tovább ajánlani, őket a Fogyasztói Klubba meghívni és a saját ajánlói kódjával új Klubtagokat toborozni. A regisztrált üzleti partner jogosult az Ayura Herbal Kft. mindenkori (partnerek számára kiadott) árlista alapján termékeket vásárolni. A partner csak akkor tekinthető aktívnak és csak akkor kaphat jutalékot, ha a személyes kódszámára az adott időszakban minimum 21 Pontértékben vásárol az Ayura Herbal Kft. termékei közül.

 • Bináris forgalom után a maximum heti kereseti lehetőség nettó 300.000 Ft
 • A Bronze Step Klubtag az alábbi bónuszokra jogosult:

-        Ajánlói bónusz: 30%, személyes kódszám alatt regisztrált partner első vásárlásának nettó forgalmából. Egy Klubtag korlátlan tagot toborozhat a saját kódszámán keresztül, a 30%-os kifizethető jutaléknak felső határa nincs.

-        Bináris csapatbónusz: 10%, az adott pozícióhoz tartozó gyengébbik láb nettó forgalma alapján, megosztva 5-5% arányban mindkét lábból, heti szinten kerül kifizetésre.

-        Vezetői jutalékokból, Nyugdíjalapból részesül

A Bronze Step csomag vásárlója a Bináris bónusz helyett választhatja, azt a lehetőséget, hogy a direkt fa nyilvántartás szerint a pozíciójához képest 8 aktív mélységig történt vásárlásokból minden pontérték után nettó 21 Ft-ot kap jutalékként. A kifizetés aktivitáshoz kötött. A 21 Ft/PÉ jutalék heti szinten a második és azt követő vásárlásokat direktfa nyilvántartás alapján kerül kifizetésre.

Az Ayura Herbal Kft. által kínált Bronze Step regisztrálási és aktivitási lehetőségek. A regisztrált tag a cég bármelyik termékéből megvásárolhatja a regisztrációhoz vagy aktivitásához szükséges pontértéket.

 

Silver Step: első vásárlása minimum 600 pontértékben kell történnie az Ayura Herbal Kft. termékei közül a csomag megvásárlásával a Klubtag üzleti pozícióba kerül, jogosult az üzleti lehetőséget másoknak tovább ajánlani, őket a Fogyasztói Klubba meghívni és a saját ajánlói kódjával új Klubtagokat toborozni. A regisztrált üzleti partner jogosult az Ayura Herbal Kft. mindenkori (partnerek számára kiadott) árlista alapján termékeket vásárolni. A partner csak akkor tekinthető aktívnak és csak akkor kaphat jutalékot, ha a személyes kódszámára az adott időszakban minimum 21 Pontértékben vásárol az Ayura Herbal Kft. termékei közül

 • Bináris forgalom után a maximum heti kereseti lehetőség nettó 400.000 Ft
 • A Silver Step üzleti partner minősülés esetén az alábbi bónuszokra jogosult:

-        Ajánlói bónusz: 30%, személyes kódszám alatt regisztrált partner első vásárlásának nettó forgalmából. Egy klubtag korlátlan tagot toborozhat a saját kódszámán keresztül, a 30%-os kifizethető jutaléknak felső határa nincs.

-        Bináris csapatbónusz: 15%, az adott pozícióhoz tartozó gyengébbik láb nettó forgalma alapján, megosztva 7,5-7,5% arányban mindkét lábból, heti szinten kerül kifizetésre.

-        Vezetői jutalékokból, Nyugdíjalapból is részesül

A Silver Step csomag vásárlója Bináris bónusz helyett választhatja, azt a lehetőséget, hogy a direkt fa nyilvántartás szerint a felső pozíciójához képest 8 aktív mélységig történt vásárlásokból minden pontérték után nettó 21 Ft-ot kap jutalékként. A kifizetés aktivitáshoz kötött. A 21 Ft/PÉ jutalék heti szinten a második és azt követő vásárlásokat rögzítő direktfa nyilvántartás alapján kifizetésre kerül.

Az Ayura Herbal Kft. által kínált Silver Step regisztrálási és aktivitási lehetőségek. A regisztrált tag a cég bármelyik termékéből megvásárolhatja a regisztrációhoz vagy aktivitásához szükséges pontértéket.

 

 

Gold Step első vásárlása minimum 1.800 pontértékben kell történnie az Ayura Herbal Kft. termékei közül a csomag megvásárlásával a Klubtag üzleti pozícióba kerül, jogosult az üzleti lehetőséget másoknak tovább ajánlani, őket a Fogyasztói Klubba meghívni és a saját ajánlói kódjával új Klubtagokat toborozni. A regisztrált üzleti partner jogosult az Ayura Herbal Kft. mindenkori (partnerek számára kiadott) árlista alapján termékeket vásárolni. A partner csak akkor tekinthető aktívnak és csak akkor kaphat jutalékot, ha a személyes kódszámára az adott időszakban minimum 21 Pontértékben vásárol az Ayura Herbal Kft. termékei közül

 • Bináris forgalom után a maximum heti kereseti lehetőség nettó 500.000 Ft
 • Az Gold Step Klubtag az alábbi bónuszokra jogosult:

-        Ajánlói bónusz: 30%, az új személyes kódszám alatt regisztrált partner első vásárlásának nettó forgalmából. Egy regisztrált tag korlátlan tagot toborozhat a saját kódszámán keresztül, a 30%-os kifizethető jutaléknak felső határa nincs.

-        Bináris csapatbónusz: 20%, az adott pozícióhoz tartozó gyengébbik láb nettó forgalma alapján, megosztva 10-10% arányban mindkét lábból, heti szinten kerül kifizetésre.

-        Vezetői jutalékokból, Nyugdíjalapból is részesül

-        A Gold Step három pozíciót kap. A felső pozíciót minden hónapban 21 PÉ vásárlásával aktívan kell tartani. A Gold Step csomagot vásárló mindhárom pozícióját a vásárlás napjától számított 3 hónapig, az Ayura Herbal Kft. aktívnak tekinti. A Gold Step csomag vásárlója Bináris bónusz helyett választhatja, azt a lehetőséget, hogy a direktfa nyilvántartás szerint a felső pozíciójához képest 8 aktív mélységig történt vásárlásokból minden pontérték után nettó 21 Ft-ot kap jutalékként. A kifizetés aktivitáshoz kötött. A 21 Ft/PÉ jutalék heti szinten a második és azt követő vásárlásokat rögzítő direktfa nyilvántartás alapján kifizetésre kerül.

Az Ayura Herbal Kft. által kínált Gold Step regisztrálási és aktivitási lehetőségek. A regisztrált tag a cég bármelyik termékéből megvásárolhatja a regisztrációhoz vagy aktivitásához szükséges pontértéket.

 

Egy év inaktivitás (egy éven keresztül egyetlen hónapban sem volt aktív) letelte után a partner státuszát az Ayura Herbal Kft. a szponzor számára egy hónapra rendelkezésre bocsátja, hogy egy új partnerrel helyettesítse az inaktivitás miatt törölt tagot. Amennyiben a szponzornak egy hónap alatt nem sikerül új partnert találnia a törölt tag helyére, akkor az Ayura Herbal Kft. a pozíciót visszaveszi vagy megszünteti. A partner felhalmozott jutalékát a rendszer automatikusan törli egy év inaktivitás után.

A rendszerben regisztrált partner a regisztrációt követő egy év letelte után évi 4.000 Ft adminisztrációs díjat fizet. Amennyiben a partner az adminisztrációs díj levonását megelőző hónapban részesül jutalékban, akkor ebből az összegből automatikusan levonásra kerül a 4.000 Ft adminisztrációs díj. Amennyiben partner a keletkezett jutalékát banki átutalással kéri az Ayura Herbal Kft-től, akkor a cég 0,004% banki átutalási költséget von le az adott összegből. Számla kiállítás előtt a céggel egyeztetni kell a pontos összegről.

Az Ayura regisztrált tag csak olyan személy lehet, aki a 18. életévét betöltötte. A termékekkel kapcsolatos szállítási költség a partnert terheli.

Amennyiben a tárgyhavi jutalék összege vásárlási kedvezményként nem került felhasználásra, és azt a Klubtag számla ellenében nem kívánja felvenni, abban az esetben a jutalék továbbgöngyölíthető, és 1 éven belül vásárlási kedvezményként felhasználható

Rendelési módok

Személyes vásárlás: termékek a Klubtagok részére megvásárolhatóak az Ayura Herbal Kft. üzleteiben személyesen, nyitvatartási időben.

Megrendelés leadható: e-mailben, vagy webshopon keresztül. A megrendelőnek a rendelés leadásával egy időben az Ayura Herbal Kft. bankszámlájára kell befizetnie vagy átutalnia a rendelés ellenértékét a szállítási díjjal együtt, illetve utánvétellel is kérheti a szállítást. A rendelést a Magyar Posta szállítja házhoz. Az aktuális házhozszállítás ára Magyarországon bruttó 1.300, - Ft. Az Európai Unió országaiba történő kiszállítás feltételeiről az Ayura Herbal Kft. központi telefonszámain (+36-52-470-470, +36-70-675-6333) informálódhat. A megrendelt termékek csak akkor kerülnek kiszállításra, ha a rendelés ellenértéke megérkezett az Ayura Herbal Kft. számlájára.

Klubtag és vállalkozása: Az Ayura Herbal Kft. és a Klubtag között Megbízási szerződés van. A Klubtag pozícióján keletkezett jutalékot az általa képviselt vállalkozáson keresztül számlát nyújt be az Ayura Herbal Kft. felé. Amennyiben a képviselt vállalkozásban, vagy a Klubtag személyes adataiban bármilyen változás következik be, arról a Klubtag az Ayura Herbal Kft-t haladéktalanul írásban köteles értesíteni. Értesítés hiányában az ebből eredő bármilyen jogtalan utalásért, kifizetésért, stb. az Ayura Herbal Kft. felelősséget nem vállal. Tájékoztatási kötelezettség megszegésére tekintettel az Ayura Herbal Kft. jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Pozíció átruházás:

Az Ayura Herbal hálózatban lévő Klubtagsági státusz személyhez kötődik. Azt átruházni kizárólag az Ayura Herbal Kft. írásbeli jóváhagyásával lehet, melyet a Klubtag írásban köteles kérvényezni. Erről az Ayura Herbal Kft. a kérvény beérkezését követő 30 napon belül dönt. A Klubtagsági státusz átruházása esetén a korábbi Klubtag meglévő pozíciója megszűnik, csoportját elveszti. Saját korábbi szponzorához egy éven belül bármikor csatlakozhat új Klubtagként. Az átruházást megelőzően, a meglévő pozíción felhalmozódott jutalék felvételére az eredeti tulajdonos jogosult, az új tulajdonos csak az átruházás időpontját követően rendelkezhet az adott pozíción keletkező jutalékkal, visszamenőleges jutalékfizetésre nincs lehetőség. Színlelt, mögöttes szándékot tartalmazó, fiktív átruházás, vagy megállapodás megkötése szigorúan tilos. Amennyiben valamely Klubtag vagy vállalkozása ilyen szerződést köt, vagy abban együttműködik, azonnali kizárást von maga után. A Klubtag halál esetén a pozíciót a mindenkori törvényes örököse kapja meg. Az ilyen jellegű változást maximum 3 hónapon belül kell jelenteni a cég felé.

Pozíciók cseréje:

A Klubtagsági státusz Klubtagok közötti cseréje esetén az átruházásra vonatkozó szabályok irányadók azzal, hogy a Klubtagok tagsága nem szűnik meg, mivel a két Klubtag egymás részére ruházza át Klubtagsági pozícióját. Az Ayura Herbal a csere iránti kérelmet bármikor megtagadhatja. Amennyiben a csere mögöttes szándéka szponzorváltás, illetve struktúramódosítás, vagy átcsoportosítás, az azonnali kizárást von maga után.

Hirdetés, reklámanyagok: A Klubtagok csak az Ayura Herbal Kft. által kiadott kiadványokat, ismertetőket, füzeteket, könyveket, DVD-ket, szórólapokat és internetes oldalakat használhatják, ezeket nem módosíthatják, és azokat az anyag rendeltetésétől eltérő módon vagy célból nem használhatják. Saját anyagok készítését, illetve a hirdetés szövegét minden esetben egyeztetnie kell az Ayura Herbal Kft-vel. Tilos a Klubtagnak a termékekkel kapcsolatban a fogyasztót megtévesztő, gyógyító kijelentéseket tenni. Személyes terméktapasztalatát mindenki szabadon elmondhatja. A termékekre vagy a hálózatra vonatkozó bármilyen sajtónyilatkozat, minden fajta (hagyományos, elektronikus, stb.) médiában tilos, illetve csak az Ayura Herbal Kft. előzetes írásos engedélyével lehetséges. A Klubtag maga viseli esetleges tisztességtelen piaci magatartásának minden következményét. E magatartásra visszavezethetően az Ayura Herbal Kft-t, vagy a Fogyasztói Klubot felelősség nem terheli. Az Ayura Herbal Kft. által szervezett rendezvényeken a Klubtagról készült fényképeket, videókat az Ayura Herbal Kft. interneten – saját hivatalos honlapján, valamint bármilyen egyéb honlapon – továbbá reklámanyagaiban közzé teheti, nyilvánosságra hozhatja.

Jelen Szabályzat szerves részét képezi az Ayura Herbal Kft-nél mindenkor érvényben lévő Adatvédelmi nyilatkozat, mely a cég hivatalos honlapján bármikor megtekinthető.