Egészség – Szabadság – Boldogabb Élet

Ayura Herbal Partner Program Szervezeti és Működési Szabályzat


1.Bevezetés

Az Ayura Herbal Kft. által forgalmazott termékek kizárólagos forgalmazójaként célunk, az egészség megőrzése és jobbá tétele mellett, az együttműködő partnereink számára, egy karrierépítési lehetőség biztosítása. 

Egészségügyi szempontból minőségi, természetes alapú termékeket kínálunk az egészséges életvitel támogatása céljából. Az utóbbi években rá kellett döbbennünk, hogy az egészséges élethez nem elegendő a helyes táplálkozás. A média a sok káros és rákkeltő kemikáliáktól hangos, melyeket az elfogyasztott élelmiszereink is tartalmaznak. Mesterséges színezékek, tartósítószerek, adalékanyagok és megannyi „E” betűs és egyéb kemikáliák. Ezek az úgynevezett testidegen anyagok rendszeres fogyasztása, jelentősen károsítja a szervezetünket. Arról már nem is beszélve, hogy a gyümölcsök és zöldségek vitamin tartalma meg sem közelíti a valamikori értékeket. Már régen nem a természetes napfény érleli a hipermarketekben kapható banánt vagy narancsot, hanem a szállítás során „érik” fogyaszthatóvá a vegyi anyagokkal történő beavatkozásnak köszönhetően. 

Ha belegondolunk, hogy növekedés serkentőkkel és súlygyarapító szerekkel kezelik azt a baromfit és sertést, amit naponta elfogyasztunk, s ezek a szerek a táplálkozás során bekerülnek és tárolódnak a szervezetünkbe, ekkor realizálhatjuk, hogy számos, káros anyagot veszünk magunkhoz nap, mint nap. Nincs tökéletes élelmiszer vagy összetevő. Tehát a táplálkozás minősége nagyon fontos. A táplálék kiegészítés napi szükségletté vált, hogy egészségünket egyensúlyban tartsuk. A különféle készítmények széles tárháza érhető el az interneten és az üzletekben, hangzatos szlogenek kíséretében. 

Az Ayura Herbal Kft a Partner Program hálózatában független partnerek személyes használatára forgalmazza a termékeit azzal a céllal, hogy lehetőséget kapjanak Partnereink 

- saját maguk és családjuk egészsége javításának és megőrzésének elősegítésére a korábbitól jobb minőségű élet megteremtésére, valamint 

- azon klubtagok, akik a hálózat felépítésében, a termékek népszerűsítésében részt vesznek, anyagi megbecsülésben is részesülhetnek, mellyel akár megélhetésüket is biztosítani tudják. 

Az Ayura Herbal Kft. a hálózat építésében résztevő Partnerei számára (alkalmazott szerű fizetés jellegű, teljesítménytől független) biztos, konkrét jövedelmet nem ígér, mivel  egyéni ambíció, rátermettség , szorgalom és elvégzett munka függvénye az, hogy ki milyen anyagi elismerésre számíthat.

 

 

2.Fogalmak

 

Belépési feltétel: 

Aktív: 

Ajánlói bónusz: 

Partner: 

Leader: 

Manager: 

Direktor: 

Lead Direktor: 

Group Direktor 

Golden Group Direktor 

Master Direktor 

(Részletesen LÁSD AZ AYURA HERBAL KFT KOMPENZÁCIÓS TERVÉT)

 

3.Jutalékfizetés

 

A Partnerek a keletkezett jutalékot megfelelő tevékenységi körrel rendelkező, az adott ország jogszabályainak megfelelő egyéni vagy társas vállalkozás keretei között az Ayura Herbal Kft-vel kötött megbízási szerződés alapján a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok szerint veheti fel. 

Jutalék keletkezésének a módja és nagysága : 

(Részletesen LÁSD AZ AYURA HERBAL KFT KOMPENZÁCIÓS TERVÉ).  

 

 

Az Ayura Herbal Kft. az adott hónap forgalmi adatai alapján jutalék elszámolást készít minden jutalékra jogosult Partner részére. A megküldött elszámoló tájékoztató jellegű. Amennyiben a Partner az elszámolásban foglaltakkal nem ért egyet, annak kézhezvételét követő 5 napon belül van lehetősége az Ayura Herbal Kft. felé azt észrevételezni. A határidő lejártát követően reklamációval a Partner nem élhet. A jutalék kifizetése a későbbiekben részletezettek  szerint  történik. 

Az Ayura Herbal Kft. üzleti évének lezárása után jutalék kifizetésre a lezárt üzleti év vonatkozásában utólagosan már   nincs lehetőség. A december hónap teljesítménye után keletkezett jutalék felvételére a következő év január  31. napjáig kerülhet sor. 

A jutalék kifizetés feltételei: 

  1. 2 db Ayura Herbal ital megvásárlása havonta a Partner részéről (ez a biztosítéka a hálózatban való részvételnek, ezt nevezzük aktivitásnak) 
  2. Megfelelő tevékenységi körrel rendelkező, az adott ország jogszabályainak megfelelő egyéni vagy társas vállalkozás és az Ayura Herbal Kft közötti megbízási szerződés megkötése 
  3. o A vállalkozás részéről az aktuális jutalék összegéről számla kibocsátása 

Az Ayura Herbal Kft. a jutalékok érvényesítésére két lehetőséget biztosít a Partnerek részére: 

A.) számla ellenében történő kifizetés  

  • · · · 
  • · · · A Partner jutalékát a fenti időpontig – tárgyévet követő hó 31-ig - veheti fel  

B.)  Bónusz alkalmazása:  

A  Partner dönthet úgy, hogy a jutalékot vásárlásnál érvényesített bonusz  

formájában kívánja felvenni. 

  • · · · A bónusz értéke a mindenkori jutalék összegének 100  %-a  
  • · · · A Partner 

A Partner a megvásárolt és kiszámlázott termékek értékét ezzel a bonusszal fogja kifizetni. Ha a bonusz értékénél többet vásárol, úgy azt köteles kifizetni. A tárgyévben megszerzett bonusz értékeket a tárgyévben fel kell használni december 31-ig, kivéve a decemberben keletkezett bonuszokat, melyet következő év január 31-ig használhatnak fel.

 

4.  Promóció

 

Az  AYURA  HERBAL  Kft  nem  támogatja a Partnereknél  történő termékfelhalmozást, de nem is korlátozza a termékvásárlást. A  partner  annyi  terméket  jogosult   az  AYURA  HERBAL  Kft-től  megvásárolni  amennyi  a  személyes  és  családi  szükségleteit fedezi, illetve  amennyi  az  üzleti  elképzeléseihez  szükséges. 

Amennyiben a partner a termékfelhalmozás tilalmát megszegi a termékek visszavételére  csak a  TERMÉKEK   VISSZAVÉTELE  FEJEZETBEN leírtak alapján  van  lehetőség.

 

5. Termékrendelés

 

Árunak számítanak a Társaság által forgalmazott termékek és az úgynevezett partneri támogatások eszközei – értékesítési segédletek, propaganda anyagok, űrlapok, szervezési segédeszközök … - Egyes országokban eltérhetnek az áru fajták, a vásárlás módja, a megrendelés, a szállítás és az áru reklamációja. Ez függ az adott ország törvényeitől és a kereskedelem fejlettségi fokától. Ha más országban szeretne kereskedni, kérjen információt a szponzorától a szponzori vonalvezetőjétől, vagy közvetlenül a Társaságtól. Minden aktív Partner számára fontos, hogy mindig legyen elegendő áruja.

A Társaság termékei rendkívüli minőségűek ennek megőrzése érdekében a Társaság fenntartja a jogot, hogy ellenőrizhesse, hogy a Partner hogy bánik a termékkel. Minden terméken van gyártási szám és az eladása nyilván van tartva a termék nyomon követhetősége érdekében , ezért könnyű megállapítani, hogy kinek és mikor adták el.

Hogyan kell a termékkel bánni:

A termékek élelmiszernek minősülnek és bár tartósak, egy idő után romlandóak. Pontosan tartsa be a tárolási feltételeket, melyek a termékek csomagolásán fel vannak tüntetve, ettől függ a termék hatása és tartóssága. Partner köteles tájékoztatni a vevőit és partnereit a termék tárolási feltételeiről. A szavatossági idő lejárta előtt annyival értékesítse az árut, hogy azt még a szavatossági időn belül fel lehessen használni. Figyelmeztesse a felhasználhatóság idejére és a tárolási körülményekre a vevőket. A termékek csomagolása és címkézése megfelel az élelmiszerek csomagolására vonatkozó szigorú jogszabályi feltételeinek, ezért ne rongálja meg a termék csomagolását, és ne távolítsa el a címkét. Sérült csomagolású vagy címke nélküli terméket értékesíteni tilos. Mivel az élelmiszerek forgalmazására, csomagolására, címkézésére vonatkozó szabályok országonként eltérhetnek ezért minden országban csak a Társaság által az adott ország vonatkozásában jóváhagyott nyelvhasználatú és tartalmú címkével ellátott terméket szabad értékesíteni. A Társaság szigorúan védi a termékek jó hírnevét ezért a fentiek be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül, és az ilyen partneri magatartásból eredő felelősségét a Társaság kizárja.

Az áru megvásárlása:

A társaságtól közvetlenül terméket csak a partneri szerződést kötő szerződő fél vásárolhatja meg. Társaságunk terméket számlán értékesít, így vásárlás minden esetben csak a vevő nevének és címének megadásával történhet.

Az áru megrendelése:

Az terméket megrendelni a Társaság hivatalos weboldalán, illetve a papír alapú megrendelő nyomtatvány kitöltésével és a Társaság irodájába való eljuttatásával lehet. A Társaság csak rendesen kitöltött megrendelést fogad el, az adott országban érvényes megrendelőlapon, illetve csak teljes csomagolási egységekre fogad el megrendelést, az érvényes árlista alapján.

Kizárólag saját nevében és saját számlájára rendelheti meg a termékeket. Partnerei papír alapú megrendelését azonban elintézheti, ha az aláírt megrendelőlapot önre bízták. A megrendelő lapra csak egy átvevői címet tüntethet fel. A Társaság a megrendelő lapon feltüntetett címre szállítatja ki az árut, ezért javasoljuk hogy más címére akkor rendelje az árut ha a személy az áru ellenértékét már kifizette. A Társaság az ebből adódó károkért felelősséget nem vállal. A Társaság nem küldheti az árut postafiókra. illetve postán maradó jelzéssel.

Megrendelés elintézése:

A Társaság arra törekszik, hogy az ön által megrendelt minden árut késedelem nélkül kiszállítsa. Előfordulhat, hogy az megrendelt termék nincs raktáron. Ilyen esetben a Társaság alkalmazottai kapcsolatba lépnek önnel és megbeszélik, hogy a megrendelést meghagyják eredeti terjedelmében és a hiányzó terméket annak raktárra kerülése után azonnal megkapja, vagy új megrendelést állít össze. A Társaság az így keletkezett túlfizetést a következő fizetéskor visszautalja.

A cég fenntartja a jogot arra, hogy a hiányos megrendelő lapon leadott megrendelést ne teljesítse, vagy az Ön befizetésének megfelelő mennyiségű árut szállítson.

Fizetés módja:

A megrendelés teljesítése előtt az áru ellenértékét meg kell fizetni, melynek módja banki átutalás, amit közvetlenül a társaság hivatalos weboldaláról indítva, vagy egyéb szokásos módon lehet eszközölni. Amennyiben a Társaság mégis teljesíti a megrendelést fizetés nélkül, (utánvételes rendelés) de a terméket a  megrendelő  nem  veszi át és a megrendelt  árút a szállító cég az AYURA  HERBAL Kft-hez  vissza szállítja , a Partner részéről a megrendelés  kezeléséből, kiszállításából adódó költségek, illetve a tartozás késedelmi kamatokkal együtt Társaság felé történő rendezéséig az újabb megrendeléseket a Partner  felé a Társaság  nem  teljesít.

Áru kiszállítása:

A Társaság az árukat annak kifizetése után a lehetséges leghatékonyabb és költségkímélőbb módon a lehető legrövidebb időn belül elküldi. Az árut közvetlenül a vevő, illetve a partner címére is megrendelhető.

Amennyiben a Partner  a Társaságtól megvásárolt terméket továbbküldi vásárlójának vagy  partnerének, amíg a címzett az árut át nem veszi a felelősség a Partnert terheli. A termék továbbítása előtt győződjön meg a termék csomagolásának sértetlenségéről a címke meglétéről és a szavatossági időről. A termék postázásával kapcsolatos díjakat joga van a termék árába beszámítani.

Az áru átvétele, átadása:

Amennyiben az áru ellenértéke kifizetésre került az áru az átvétellel kerül a tulajdonába, az átadással a felelősség is átszáll Önre.

Átvételkor javasoljuk, hogy az áru csomagolásának sértetlenségéről, lejárat idejéről, és a mennyiségről azonnal győződjön meg és csak ezek ellenőrzése után írja alá az átvételi elismervényt. Amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztal, azonnal jelezze a Társaság felé.

Sérült áru:

Ha az áru sérülten érkezik, az átvétel előtt jegyezze fel a kárjegyzőkönyvbe a sérülés módját és a másolatot kérje el a kézbesítőtől, és csak utána vegye át az árut. Kárjegyzőkönyv nélkül a Társaság nem tudja a sérült árut megtéríteni. Kézbesítést követő 2 munkanapon belül jelezze a társaságnak a küldemény sérülését. A Társaság a sérült árut kicseréli, és a reklamációt elintézi a szállító cégnél. A sérült küldeményt őrizze meg esetleges ellenőrzésig.

Ha úgy dönt, hogy a küldeményt nem veszi át, akkor erről azonnal értesítse a Társaságot.

Hiányos és elveszett küldemények:

Amennyiben a küldeményben a megrendelt árunak csak egy része érkezik meg, akkor ellenőrizze le hogy a szállító levélbe mi van írva, amennyiben a szállító levélben az áru fajtája és mennyisége megegyezik a kiszállított termék fajtával és  mennyiséggel akkor a maradék árut később kézbesítik. Ha a maradék árut az első kézbesítést követő két napon belül nem kapja meg, azonnal értesítse a Társaságot. Ha a megrendelt árut nem kapja meg, a megrendelést követő 10 napon belül azonnal értesítse a Társaságot.

Ha a megrendelés elfogadását követő 30 nappal nem jelenti be a küldemény eltűnését, akkor a Társaság az Ön megrendelését teljesítettnek tekinti. Ugyanígy teljesítettnek tekintjük a megrendelést, ha a sérült árut nem jelenti be két napon belül.

Az áru vevők részére történő átadásánál, a Társaság érdekeinek figyelembevételével, megfelelő körültekintéssel és gondossággal járjon el. Javasoljuk, hogy soha ne adjon árut hitelre.

Az áru visszaadása és reklamáció.

A Társaság garanciát vállal a termékeire, ezek betartására a Partner is kötelezi magát a szerződés aláírásával.

Az áru visszavételének az okai:

A) Az új Partner szerződés 8 napon belüli megszűnése esetén.

B) Partneri szerződés végleges befejezése esetén.

C) Jogos elégedetlenség a termékkel kapcsolatban.

A) Az új Partneri szerződés megkötése után 8 nap áll a rendelkezésre a szerződés megszüntetésére és a bontatlan egységcsomagolású termékek visszaadására. Amennyiben az új Partner úgy határoz, hogy a szerződést ez idő alatt megszünteti,és az árut visszaadja, a szponzora köteles az árut kezelési költség ellenében visszavenni, amennyiben:

- a termék tárolási feltételeit betartották,

- a csomagolás és a címke sértetlen,

- és az árú tiszta eladható állapotban van.

B) Ha a partneri a 8 napos gondolkodási idő lejárta után úgy dönt, hogy a partneri tevékenységének véget vet, és van még raktáron eladhatatlan áruja, ami megfelel a fenti feltételeknek és ezen kívül:

- az áru a visszaadását megelőző 60 napon belül lett megvásárolva.

- nem telt el a szavatossági idő fele

a Társaság visszaveszi az árut.

A vételárból azonban levonásra kerül:

- az eredeti eladással összefüggésben a szponzor vonalán kifizetett összes bónusz és kedvezmény.

- az eredeti vételár 15%-a.

- posta költség

C) Amikor a vevő jogosan elégedetlen a termék minőségével, a Partnernek a szerződés alapján minden szükséges lépést meg kell tennie azért, hogy a reklamáció elintézésre kerüljön. A garancia biztosítása az áru visszavétele az ellenérték visszafizetése a Partner felelőssége. A vevők panaszát az adott ország fogyasztóvédelmi jogszabályaival összhangban kell intézni. A vevői reklamációkról a Társaságot is értesíteni kell. Az átvett terméket küldje vissza a Társaság részére a reklamáció indokainak rövid ismertetésével, a Társaság a terméket kicseréli. Csak a jogosan reklamált terméket vegye vissza, ennek érdekében mindig győződjön meg, hogy a termékkel megfelelően bántak és a szavatossági idő nem járt le. Ha a reklamáció nem jogos, és a vevőnek valamennyi tájékoztatást megadta akkor a reklamációt ne fogadja el. A Társaság valamennyi reklamációt kivizsgálja, és ha kiderül, hogy ennek indoka alaptalan a reklamációt elutasítja. Ebben az esetben ki kell fizetnie a cserébe kapott árut.

 

6. Partnerek:

 

A Partner lehet nagykorú természetes személy, egyéni vagy társas vállalkozás. Amennyiben a Partner természetes személy ,és jutalékigénye van, úgy azt az általa képviselt vállalkozáson (egyéni vagy társas vállalkozás) keresztül számlázza le az Ayura Herbal Kft. felé.

A számlázás és jutalék kifizetés feltétele az, hogy a vállalkozás és az Ayura Herbal Kft. egymással megbízási szerződést kössön. Amennyiben a képviselt vállalkozásban, vagy a Partner személyes adataiban bármilyen változás következik be, arról a Partner köteles az Ayura Herbal Kft-t haladéktalanul értesíteni. Értesítés hiányában az ebből eredő bármilyen jogtalan utalásért, kifizetésért, stb. az Ayura Herbal Kft. felelősséget nem vállal. Tájékoztatási kötelezettség megszegésére tekintettel az Ayura Herbal Kft. jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Partner jogai:

- A Társaság független Partnereként léphet fel;

- A Társaság által forgalmazott termékeket megvásárolhatja, és a vevői felé tovább értékesítheti.

- A Társaság által nyújtott partneri kedvezményekre jogosult.

- A Társaság üzleti lehetőségeit terjesztheti, és új partnereket szervezhet be a Társaság által működtetett kereskedelmi láncolatba.

- Vezetői pozícióban, előterjeszteni az üzleti partnerei jogos igényeit.

- A Partnernek joga van díjazásra.

- A Társaság szabályzataiban történő változásokról időben értesülni, és az üzleti tevékenységének folytatásához szükséges valamennyi tájékoztatást időben megkapni.

- A Társaság, valamint a Szponzora támogatására.

- Partneri szerződését felmondani.

Partner Feladata:

- A Társaság érdekeinek megfelelő, magatartást tanúsítani az üzletvitele során.

- A Társaság és termékeinek jó hírét megvédeni, és betartani a Társaság szabályait, valamint üzleti rendszerét.

- A terméket bontatlan sértetlen csomagolásban, megfelelő idővel a szavatossági idő lejárta előtt bemutatni és értékesíteni.

- A vevőknek a termékkel kapcsolatos valamennyi információt megadni.

- A Társaság által kötelező jelleggel meghatározott forgalmazási árakat betartani.

- Csak a Társaság által engedélyezett és előírt kedvezményeket nyújtani.

- A Társaság szabályairól és üzleti feltételeiről, az új partnereket megfelelően tájékoztatni.

- A Társaságtól érkezett információkat haladéktalanul és változtatás nélkül a szponzorált vonalon partnereinek továbbítani.

- Teljesíteni üzleti partnerei jogos pénzügyi igényeit.

- Üzleti partnerei részére szponzori támogatást nyújtani.

- A partneri tevékenység helye szerinti ország jogszabályait betartani, általános üzleti etikával összhangban.

- Köteles a Társaság felé bejelenteni, ha valamelyik Partner a Társaság szerződéseit megszegi, vagy etikátlan magatartást tanúsít.

- A Partner a Társaság termékeit a Társaság utasításai alapján úgy tárolja, és kezeli, hogy a termék minőségét kedvezőtlen befolyás ne érje.

- A Társaság marketing politikájának betartása.

- A Partner köteles betartani a partneri tevékenység helye szerint hatályos minden olyan jogszabályt és hatósági előírást, amely az üzlet működtetésére, partneri tevékenységére vonatkozik.

- A Partner marketing tevékenysége során tartózkodni köteles a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól.

- A Partner viseli a felelősséget saját üzleti döntéseiért, és kiadásaiért, és nem háríthatja át  a Társaságra a  felelősséget az esetleges vesztességekért, kiadásokért és kötelezettségekért.

Tiltott magatartás:

- A Társaság nevében fellépni, és döntéseket hozni.

- A Társaság termékeivel és üzleti lehetőségeivel kapcsolatban téves információkat adni, a vevőket és a leendő üzleti partnereket tévedésbe ejteni, illetve egyéb tisztességtelen kereskedelmi magatartást folytatni.

- A Társaság termékeit bontott, sérült csomagolásban, vagy szavatossági idő lejárta után értékesíteni.

- Az árakat megemelni, vagy nem előírt kedvezményeket biztosítani.

- Hamis adatokat a Társasággal közölni.

- A Társasággal több Partneri szerződést kötni, és annak előnyeit kihasználni.

- A Társaság engedélye nélkül reklám kampányt indítani, és nyilvánosan információkat adni a cégről, annak termékeiről üzleti lehetőségeiről.

- Tilos minden olyan magatartás, ami a Társaság, valamint a Társaság vezetőinek, munkavállalóinak, Partnereinek, és a Társaság által forgalmazott termékéknek a hírnevét rontja, vagy rossz színben tünteti fel.

- Tilos a Társaság, valamint a Társaság vezetőinek, - munkavállalóinak, - Partnereinek, és a Társaság által forgalmazott termékeknek a rosszhírét kelteni, terjeszteni.

A regisztrált tagok számára tilos bármilyen más MLM rendszer üzleti lehetőségét, termékeit vagy szolgáltatásait az AYURA tagok körében bármilyen módon reklámozni, más MLM programba az AYURA tagok közül tagokat toborozni. Ezen előírás megszegése az AYURA programból való kizárást vonja maga után.

 

A Partnerek közötti kapcsolat:

A társaság a Partnerek közötti kapcsolatot csak bizonyos keretek között szabályozza, közvetlen üzleti kapcsolat a Partnerek között csak az azonos szponzorvonalon lévők között van. A többi Partnerrel való kapcsolat az egymással szembeni etikus viselkedésen és a kölcsönös lojalitáson alapul.

Az etikus viselkedés:

A Partner magatartásával nem károsíthatja a másikat etikátlan üzleti ajánlatokkal egyezkedéssel.

Etikátlan magatartás többek között:

- Új vevőket és partnereket szerezni, jogosulatlan valótlan előnyök felajánlásával.

- Üzleti partnerek szerzése más Partner hálózatából.

Vevőkért szponzorságért folytatott viták.

Előfordulhat, hogy a Partnerek vitába keverednek a vevőkért és az üzleti partnerek szponzorálásáért. A vevőnek joga van bármelyik Partnertől megvásárolni a terméket. A Partnernek joga van, hogy becsületes előnyökkel vevőt szerezzen a másik Partnertől, mint például rövidebb szállítási határidő, megbízhatóság, kiegészítő szolgáltatás, személyes benyomás. A Vevő dönti el hogy  kitől  kíván  vásárolni.

A Társaság érdemben nem  vizsgálja ezeket az  eseteket ameddig bizonyíthatóan nem történik etikátlanság, vagy szerződésszegés. Minden új vevőnek joga van, hogy kiválassza a szponzorát, és minden Partner szabadon pályázhat a vevőre.

A Társaság nem foglalkozik a versenyből származó érdek különbséggel  mindaddig, amíg nem történik etikátlanság. Ha két Partner egymástól függetlenül ugyanazon érdeklődőt szponzorálja be Partnernek, a Társaság azt a Partnert ismeri el szponzornak amelyik neve alatt hamarabb kötötte meg a szerződést az új érdeklődő

Kapcsolat a szponzori vonalon:

A szponzori vonal: Közvetlen (a hálózati struktúrában egymás alatt  elhelyezkedő) Partnerek láncolata az első szponzortól az utolsó szinten lévő Partnerig. Ez független, egyenjogú személyek kapcsolata és a közvetlen Partnerek között megkötött megállapodások szabályozzák.

A Társaság nem engedélyezi a szponzor lecserélését. Kivételt képeznek az etikátlan és nem megfelelő, szerződés szegő viselkedés esetei, amikor a Társaságnak kell ezt a helyzetet megoldania.A gyakorlatban sokszor nem lehetséges az új partner ismeretéhez viszonyítva kvalifikált szponzort kiválasztani. Amennyiben a szponzor ismeretei még nem teljesek a sikeres üzlet kiépítése, vagy a termékek értékesítése tárgyában, akkor az új Partner kérheti az azonos szponzorvonalon lévő (tehát az ő anyagi sikerében érdekelt) tapasztaltabb szponzoroktól a támogatást, akik ezt nem utasíthatják vissza. Amennyiben a szponzorvonalával kapcsolatban nincs kellő információja kérheti a Társaságot, hogy szponzorvonalának tagjait  megismerhesse. A Társaság mindent megtesz,  hogy az új  társult  tagok a  lehető  legrövidebb  idő  alatt a sikeres üzletépítésben  jártasságot  szerezzenek, ezért  a társaság  minden  héten ingyenes online  web-konferenciát  és minden héten ingyenes  online technikai képzést tart.

Amennyiben mégis le szeretné cserélni a szponzorát, úgy fel kell mondania a szerződését és 6 hónap eltelte után megkötheti az új szerződést, az új szponzorral. A szerződés felmondásával elveszíti az eddig elért előnyöket és minden elölről kell kezdenie.

Partner másik szponzorvonalhoz történő, egyéni átlépéshez a Társaság előzetes hozzájárulása szükséges. A Partnernek írásos kérvényt kell a Társaság számára benyújtania a következőkkel együttesen: (1) az átlépni szándékozó Partner átlépési  nyilatkozata, melyet aláírt a közvetlen szponzora és a szponzor  felett a szponzorvonalon található öt  közvetlen  szponzorvonali tag  és (2) az új szponzor írásos befogadó nyilatkozatát.

Ebben  az  esetben  nincsen  hathónapos  várakozási idő mert a szponzorváltáshoz mind a  régi szponzor és  szponzorvonal  mind  az  új szponzor  és a  Társaság  is  hozzájárult.

Egyéb átlépés esetében a  hat hónapos tevékenységi szünet azon a napon kezdődik, amikor a Társaság megkapja a lemondólevelet. Ha a hat hónapos időszak alatt bizonyíték merül fel az aktivitásról, a Cég visszautasítja az új szponzor alatti szponzorálás jóváhagyását.

Csoportos átlépések: A csoportos átlépés azt jelenti, hogy egy Partner a szponzorált csoportja összes, vagy néhány tagjával lép át. Az ilyen csoportos átlépések nem engedélyezettek.

Az partneri licenc és ezzel együtt a hálózatban elfoglalt pozíció, az öröklés esetét és a Társaság kivételes engedélyét kivéve nem ruházható át.

Partner tag halála esetén a Partner tag üzlete a területileg hatályos jogszabályok szerint örökölhető.

Az üzlet öröklése esetén, a Társaság az örökös kérelme alapján méltányosságból engedélyezheti az üzlet értékesítését.

Az üzlet értékesítése esetén a Társaságot elővásárlási jog illeti meg.

Az üzletek összevonása az öröklés esetét kivéve nem megengedett.

A Partner a Társasággal csak egy Partneri szerződést köthet.

A férj és feleség Partnerek külön, külön is regisztrálhatnak. A férjet és feleséget nem lehet különböző szponzorvonalakon szponzorálni.

A Partner, aki felmondja a szerződését, csak hat hónap elteltével köthet új partneri szerződést a Társasággal.

Nem lehet Partner olyan személy, akinek korábbi, a Társasággal kötött szerződése szerződésszegés miatt felbontásra került.

 

7. Az értékesítési és marketingterv bemutatása

 

Rendes üzleti tevékenysége során, beleértve, de nem kizárólag a színpadon elhangzott beszédeket, a Partner:

- Nem propagálhat vallási, politikai és/vagy személyes társadalmi meggyőződéseket.

- Nem állíthatja, hogy a siker bizonyos hit függvénye.

- Nem javasolhat bizonyos vallási vagy spirituális írásokat vagy gyakorlatokat.

- Nem tarthat istentiszteletet.

- Nem túlozhatja el a jövedelmet, más jövedelmet, forrásokat magába foglaló állításokkal, és nem sugallhatja azt, hogy ez az üzletépítés eredménye.

- Nem propagálhat a színpadon vagy bármilyen rendezvényen, Társaságon kívüli üzleti lehetőséget.

- Nem állíthatja, hogy a siker csak akkor lehetséges, ha a Partner egy bizonyos szisztémát egy meghatározott módon alkalmaz.

Az előadáson a beszédnek közvetlenül az üzlettel, és az üzletépítéssel kapcsolatos etikára kell szorítkoznia.

A jövedelemmel kapcsolatos sugallt és konkrét kijelentéseknek reálisan kell tükrözniük azt a jövedelmet, amelyet az Ayura kompenzációs terv alapján el lehet érni.

Hamis benyomás keltése tilos. A Partner a potenciális ügyfelek meghívásakor, sem közvetlenül, sem közvetve:

- nem keltheti azt a benyomást, hogy a Társaság foglalkoztatási lehetőséget biztosít,

- nem sugallhatja azt, hogy a meghívás társadalmi eseményre szól,

- nem álcázhatja a meghívást „piackutatásnak”,

- nem propagálhatja az eseményt „oktatásként”,

- nem propagálhatja a Társaság üzleti lehetőséget olyan üzleti kapcsolatként, amely egy Társaságon kívüli személlyel, vállalattal vagy szervezettel áll fenn.

 

8. A Partner támogatása

 

Társaságunk, küldetésével összhangba a legjobb feltételeket szeretné biztosítani a Partner tevékenységéhez. Az előnyös szerződési feltételek, az adminisztráció lehető legnagyobb mértékben történő egyszerűsítése, a vállalkozáshoz szükséges teljes és valós információk időbeni átadása mellett azon igyekszik, hogy a Partner minél könnyebben tudjon új megrendelőket és üzleti partnereket szerezni. Ez sor eszközt fel is használ ennek érdekében.

Partneri támogatás eszközei:

Termékek, tevékenységek és szolgáltatások széleskörű együttese, amelyeket a Társaság ajánl és nyújt Partnerei számára.

Ezek elsősorban:

- reklám eszközök

- eladási segédeszközök

- képzési segédeszközök és programok

- versenyek és motivációs programok

- szponzori tevékenység támogatása

A Partner csak a Társaság által jóváhagyott reklámanyagokat használhatja tevékenységéhez. A Társaság írásos engedélye nélkül tilos médiában, vagy egyéb módon nagy nyilvánosság előtt reklámozni.

A Társaság kötelezettségei:

- A termékek, lehetőségek terjesztése kizárólag szerződéses Partnerek lévén.

-A Partnerek közötti egyenlőség biztosítása.

- Partneri szerződés elutasítását megfelelő időben közölni.

- A megrendeléseket időben teljesíteni.

- Jogos reklamációk esetén azok okát elhárítani.

- Meghatározott időben és teljes összegben kifizetni a díjazást.

- Időben tájékoztatni és információkat nyújtani a szerződési feltételek változásairól.

- Biztosítani a szponzori támogatást.

- A megrendelések esetleges késedelmes teljesítése esetén, a teljesítés várható idejéről tájékoztatást nyújtani.

A Társaság jogai:

- A Partneri szerződések elfogadása, elutasítása.

- A szerződési feltételek egyoldalú megváltoztatása.

- A Kedvezmények és előnyök bevezetése és megszüntetése.

- Ellenőrizni a szerződési feltételek betartását.

- A szerződés felmondása, szerződésszegés esetén.

- Változtatás joga a Társaság árukészletében, leírásokban a termékek összetételében és árában, a szerződési feltételekben.

- Partnerrel kötött szerződést és együttműködést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani és megszüntetni, ha a Partner az ÁSZF, vagy az Üzleti Feltételekben foglaltakat megsérti, vagy kötelezettségeit megszegi.

Tilos a Társaságnak:

- A szerződési feltételektől eltérően egyes Partnereket előnyben részesíteni a többivel szemben.

- Az Partner jogosultságainak teljesítését megtagadni, vagy halasztani.

- Partneri szerződést indokolatlanul felmondani.

 

9. Weboldalra vonatkozó rendelkezések

 

A weboldal használatához a Partner köteles felhasználóként betartani mindazon feltételeket és szabályokat, amelyeket a jelen pontban kerülnek felsorolásra és hivatkozásra, illetve amelyeket bármely más, AYURA HERBAL Kft. által kiadott szabályzat tartalmaz.

Az AYURA HERBAL Kft. fenntartja a jogot, hogy a weboldalát bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, módosítsa, illetve ahhoz hozzáadjon, vagy részeket töröljön belőle. Továbbá, az AYURA HERBAL Kft. saját hatáskörében, előzetes bejelentés nélkül bármikor be is szüntetheti a weboldalát.

A weboldalon található szolgáltatások használatához, igényelnie kell egy különálló felhasználói nevet és jelszót, amihez a jelentkezési lap kitöltésével juthat hozzá (regisztráció).

A Partner a webirodában történő regisztrációval, és jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az AYURA HERBAL Kft. a regisztráció során megadott személyes adatait az Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezelje.

A felhasználó olyan célokra nem használhatja fel hozzáférését, amelyekkel sérti más személyek adatlapjának biztonságát. Nem gátolhat meg másokat az oldal használatában. A rendszer vagy a hálózat biztonságának veszélyeztetése jogi illetve rendőrségi eljárást vonhat maga után.

A weboldal tartalmát szerzői jogok, védjegyek, egyéb tulajdonosi jogok és törvények védik, valamint az oldal tartalma az AYURA HERBAL Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. Ön nem másolhatja, módosíthatja, adhatja ki újra, postázhatja, tölthet le vagy tölthet fel és nem kereskedhet az oldalon található információkkal és dokumentumokkal az AYURA HERBAL Kft. írásos engedélye nélkül. Ugyanakkor az itt rögzített feltételek érvényességének fenntartása mellett saját, nem kereskedelmi használatra, egy példányban bármilyen személyi számítógépen a weboldal bármelyik oldalát letöltheti és kinyomtathatja abból a célból, hogy megismerhesse, értékelhesse, vagy megvásárolhassa az AYURA HERBAL Kft. termékeit, azzal a feltétellel, hogy a letöltött és kinyomtatott anyagban található szerzői joggal, védjegyoltalommal kapcsolatos jelzéseket a másolaton is megtartja. Ez azonban nem jelent engedélyt arra, hogy ezen anyagokat bármilyen kereskedelmi célból kinyomtassa, lemásolja, terjessze, továbbítsa, más weboldalra feltegye, letöltse, tárolja, nyilvánosság elé tárja, megváltoztassa, felhasználja vagy módosítsa.

Az AYURA szó, a Domain-nevek mind a AYURA HERBAL Kft. védjegyei, és az AYURA HERBAL Kft. által regisztráltak. A grafikák, és szövegek, ellenkező rendelkezés hiányában az AYURA HERBAL Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, így nem másolhatók, terjeszthetők vagy jeleníthetők meg, hacsak arra az AYURA HERBAL Kft. előzetesen írásban külön engedélyt nem ad.

Az AYURA HERBAL Kft. hivatalos weboldala linkeket tartalmazhat más oldalakhoz. A weboldalhoz kapcsolt hirdetésekért, valamint linkek útján az oldalhoz kapcsolt honlapok használatáért, üzemeltetéséért, tartalmáért, az azokkal kapcsolatos adatvédelmi rendszerekért, és az azok útján elérhető termékekért és szolgáltatásokért AYURA HERBAL Kft. nem vállal felelősséget.

Az AYURA HERBAL Kft. nem vállal felelősséget semmilyen olyan webhelyért, ami a hivatalos weboldallal, vagy annak bármely részéhez hivatkozással lenne összekötve. Továbbá a AYURA HERBAL Kft. nem visel felelősséget semmilyen olyan webhelyért, amely a hivatalos weboldal bármely részét beillesztve tartalmazná.

Habár ez a weboldal a világon bárhonnan elérhető, egyes államok jogszabálya tilthatja a AYURA HERBAL Kft. weboldalának látogatását, illetőleg az általa forgalmazott termékek értékesítését. A területileg irányadó jogszabályokkal összhangban az AYURA HERBAL Kft. nem vállal felelősséget weboldalának és az általa nyújtott szolgáltatásoknak az Európai Unión kívüli területeken történő igénybevétel következményeiért. Azok, akik a területileg irányadó jogot megsértve lépnek be a weboldalra, saját felelősségükre cselekszenek. Bármilyen, szolgáltatásra, vagy a weboldalon közzétett áru megrendelésére vonatkozó ajánlat érvénytelen azokban az országokban, ahol azt a törvény tiltja.

Az AYURA HERBAL Kft. kizárólagos hatáskörében előzetes bejelentés nélkül korlátozhatja a weboldal elérését.

Kizárólag Ön a felelős a jelszava biztonságáért illetve bármilyen kijelentésért, cselekedetért, mulasztásért, amely az Ön regisztrációs felhasználói nevének, jelszavának használatán keresztül következik be. Ezért Önnek kell lépéseket tennie annak érdekében, hogy mások ne férhessenek hozzá a regisztrációs felhasználói nevéhez, vagy jelszavához. Az AYURA HERBAL Kft. alkalmazottai nem kérik el a jelszavát.

A szerződő felek kijelentik, és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a felhasználó az AYURA HERBAL Kft. hivatalos weboldalán „rákattintás” útján tett nyilatkozatai, érvényes szerződéses nyilatkozatnak minősülnek, éppen úgy, mintha írásban közölték volna.

Az AYURA HERBAL Kft. hivatalos weboldalán keletkezett dokumentumok írásbeli dokumentumoknak tekintendők.

Az AYURA HERBAL Kft. nem szavatolja, hogy a hivatalos weboldala illetőleg annak felkeresése, vagy az ott elérhető információk, anyagok, szolgáltatások zavartalanok, programhibától, tévedésektől és más hiányosságoktól mentesek. Az AYURA HERBAL Kft. kizárja mindennemű felelősségét a weboldala látogatójának számítógépes rendszerét ért károsodásokért, ideértve egyebek között az archivált adatok elvesztését, vagy számítógépes vírusok által okozott károkért.

Az AYURA HERBAL Kft. fenntartja a jogot a weboldalán közölt téves, vagy pontatlan információk helyesbítésére, és nem vállal felelősséget a ténylegesen, vagy állítólag az ilyen hibákból eredő veszteségekért, feltéve, hogy a hiba nem az AYURA HERBAL Kft. szándékos kötelességmulasztásának eredménye. Az AYURA HERBAL Kft. weboldalának tartalma előzetes értesítés nélkül módosítható.

Az Ayura Herbal Kft. csak a saját, hivatalos  weboldalán található információkért vállal felelősséget!

10.Szerződésszegéssel kapcsolatos eljárások, szankciók

 

Ha a Társaság úgy gondolja, hogy megsértették, meg fogják sérteni, vagy várhatóan megsértik a Társaság szabályait, a Társaság kivizsgálhatja az érintett Partner tevékenységét.A Társaság a vizsgálatot maga kezdeményezi, vagy egy másik Partner kérésére végzi el, aki írásos panaszt nyújtott be a Társaság számára. A Partner szerződésszegésével kapcsolatos fegyelmi eljárás szabályait, valamint az alkalmazható szankciókat a Társaság Fegyelmi szabályzata tartalmazza. A szerződésszegő Partner lemond miden igényéről, követeléséről, ami a Társaság fegyelmi eljárása során kiszabott büntetések következtében keletkeznek, és a kiszabott büntetéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el.